skiv copy
loginlogo copy02
Hvem er vi
Arken Hele banden Kaffebar besøg Henning og Mogens Boghandel

Arken er et værested i Esbjerg, som ejes af Luthersk Mission.
Den åbnede i 1974 i Skolegade og har siden 1980 haft til huse i Strandbygade 40.
Arken bygger sit arbejde på:
De bibelske skrifter som fuldt troværdige.
Den danske Folkekirkes nugældende evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter som sand forpligtende tolkning af de bibelske skrifter.
Arkens formål er at virke blandt mennesker, der er i åndelig og menneskelig nød. Det sker gennem samtaler, besøg, andagter og radiomission, støtte til at gå i behandling for misbrug og være et netværk og værested.

Der er 2 ansatte og ca. 40 frivillige tilknyttet Arken